Kategorija Fikcija

Ime ruže Umberta Ekoa
Fikcija

Ime ruže Umberta Ekoa

Ime ruže Umberto EcoFirst Objavljeno 1980, prvi prijevod na engleski 1983. Na početku je bila Riječ i Riječ je bila kod Boga, a Riječ je bio Bog. To je počelo s Bogom, a dužnost svakog vjernog redovnika bila bi svaki dan ponavljati s poniznošću ponavljajući neprestani događaj čija se nepobitna istina može utvrditi.

Opširnije

Fikcija

Ime ruže Umberta Ekoa

Ime ruže Umberto EcoFirst Objavljeno 1980, prvi prijevod na engleski 1983. Na početku je bila Riječ i Riječ je bila kod Boga, a Riječ je bio Bog. To je počelo s Bogom, a dužnost svakog vjernog redovnika bila bi svaki dan ponavljati s poniznošću ponavljajući neprestani događaj čija se nepobitna istina može utvrditi.
Opširnije