Kategorija Konferencije, web stranice

Popisivanje rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka koje treba obaviti
Konferencije, web stranice

Popisivanje rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka koje treba obaviti

Popisivanje rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka plenarnog predavanja Gera Dolezaleka (Sveučilište Aberdeen), održanog na 14. međunarodnom kongresu o srednjovjekovnom kanonskom pravu na Sveučilištu u Torontu 5. kolovoza 2012. Ovaj je rad bio neformalna rasprava na temu rukopisa i kanonskih resursa, regionalne statistike i problema s trenutnom kompilacijom baza podataka.

Opširnije

Konferencije, web stranice

Popisivanje rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka koje treba obaviti

Popisivanje rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka plenarnog predavanja Gera Dolezaleka (Sveučilište Aberdeen), održanog na 14. međunarodnom kongresu o srednjovjekovnom kanonskom pravu na Sveučilištu u Torontu 5. kolovoza 2012. Ovaj je rad bio neformalna rasprava na temu rukopisa i kanonskih resursa, regionalne statistike i problema s trenutnom kompilacijom baza podataka.
Opširnije